واپسین یادداشت

از نخستین شماره «ماندگار» با مخاطبان عهد کرده بودیم تا زمانی که ضرورتی برای ادامه کار وجود دارد به فعالیت خود ادامه دهیم و هر گاه توان و انگیزه انتشار این ماهنامه را در خود ندیدیم، صادقانه آن را با خوانندگان در میان بگذاریم و به تلاش خود در این زمینه پایان دهیم. اکنون پس از انتشار 150 شماره، گویا زمان موعود فرا رسیده است از این‌رو اکنون با کوله‌باری از خاطره و تجربه‌های خوشایند با خوانندگان این سایت وداع می‌کنیم.  از مهم‌ترین دلایل این پایان یافتن، باید به مشغله‌های گردانندگان سایت اشاره کرد. با این‌که در تمام مدت سیزده سال با تلاش‌های فردی من و همسرم، زهرا تیرانی چراغ این نشریه ادبی هنری روشن نگه‌داشته شد اما همان‌طور که متاسفانه سرانجام بسیاری  از فعالیت‌های غیرگروهی است، با افزایش گرفتاری‌های شخصی ادامه کار بسیار دشوار شد. فیلتر شدن ناموجه سایت در چند سال اخیر که کاهش شمار بازدیدکنندگان و بالطبع کاهش انگیزه نویسندگان، شاعران و مترجمان برای همکاری و همچنین گردانندگان سایت را درپی داشت، نیز مزید بر علت شد تا برای مدتی نامعلوم از انتشار این ماهنامه صرف‌نظر کنیم. با همه‌ی این‌ها خوشحالیم که به جای نشستن باطل به قدر وسع در بادیه ادب و هنر گام نهادیم.

زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

                                                                ماندگار باشید

آرشیو ماهنامه